våpen og utstyr.

Utstyr til langholds skyting.

Jeg skal med denne lille artikkelen beskrive hva du trenger av nødvendig utstyr for å

kunne starte med langholds skyting.

Jeg kommer til å dele utstyret opp i 2 kategorier. Jeg kommer også til å rangere

utstyret etter hva som er viktig å anskaffe seg først.

1. Basis

2. Tilleggsutstyr

1. Basisutstyr:

a. Rifle

i. Her er kan en bruke stort sett det meste, jaktrifle, banesauer, HV

mauser eller andre langholds rifler.

ii. Når det gjelder kaliber, så er 6,5×55 et godt utgangspunkt. Mye billig

ammunisjon og kuler med meget god BC (Ballistisk koeffisient) dvs.

hvordan kulen takler forholdene i luften frem til målet. Andre kaliber

som f.eks. 308. Win, 30-06, 300 Win. Mag mfl. fungerer også meget bra

opp mot 700 m og gjerne lengre.

iii. Spesialkalibre som 6XC, 6,5×47 Laup, 6,5-284, 338. LM er også mange

som bruker, men er ikke nødvendig for å treffe på lange hold.

iv. Div. merker Sauer, Tikka, Sako TRG, Remington, AI m.fl.

v. Anbefalinger Sauer, Sako TRG, Remington.

b. Kikkertsikte

i. Her er det mye å velge i, men det viktigste her er at kikkerten har godt

med antall knepp. Slik at kikkerten kan justeres til de hold du ønsker.

De fleste normale kikkertene kan enn klare å bli justert ut mot 5-700 m.

Klikkene må være repeterbare og konsise, slik at når en juster

kikkerten, så må enn komme tilbake til utgangspunktet.

ii. Når det gjelder forstørrelse på kikkerten, så er det mange formeninger

om dette. Men har du en kikkert med forstørrelse opp mot 12x, så har

du et godt utgangspunkt. Men med forstørrelse opp mot 16x-20x så vil

målet du skal skyte på komme nærmere, men da vil du miste mer av

synsfeltet. Jeg har skutt på stålplater opp til 1000 m med 12x og det er

ikke noe problem, men foretrekker kikkerter med 16x.

iii. Utgangsåpning på kikkerten vil jeg anbefale 40 mm – 56 mm.

iv. Det er en fordel om kikkerten har utvendig justerbare tårn, men det er

ingen nødvendighet.

v. Om du har ¼ moa, ½ moa, 0.1 mil klikk m.fl. så har det heller ingenting

å si, så lenge du vet hvor mange klikk du må justere, og hvor mye et

klikk representerer på de forskjellige holdene.

vi. Div. merker Sightron, Leupold, Zeiss, Bushnell, NightForce, Schmidt &

Bender m.fl.

vii. Anbefalinger S & B PM II, Zeiss, Nightforce.

c. Tofot/Frontrest eller sandsekk

i. Her er det også mange meninger. Det viktigste er at du har et stødig

underlag under fremre kolbe, og bakdel av kolben.

ii. Div. merker Harris, Sinclair, SEB, Fairly mfl.

iii. Anbefalinger Harris, Sinclair.

2. Tilleggsutstyr:

a. Kronograf

i. Du trenger en kronograf for å kunne måle hastigheten for patronen du

skal bruke. Dette trenger du for å kunne beregne kulebanen i et

ballistikkprogram. Hvis du er hjemme lader, så er det også en god

mulighet for å kunne finne en optimal ladning til din rifle.

ii. Div. merker Chrono,

iii. Anbefalinger Chrono

b. Ballistikkprogram

i. Her skal du beregne hvor mange klikk du skal justere på de forskjellige

målene du skyter på, for å kunne treffe best mulig. Her må du legge inn

kuletype, hastigheten på kula, temperatur, barometrisk trykk etc. Desto

bedre datagrunnlag du har, desto bedre resultater/ pålitelighet får du. Ut

fra dette programmet får du nå et skyte kort du kan ta med deg på

banen, hvor du har lagt inn forskjellige avstander og du får antall klikk

du må justere på de forskjellige avstandene. Jeg foretrekker og sett opp

intervallet til hver 25 m fra 0 m til ønsket avstand.

ii. Div. program PCB, JBM Ballistic, NF, Bullet flight, Quick load, Ballistic

FTE m.fl

iii. Anbefalinger JBM Ballistic, Bullet flight & PCB.

c. Laser avstandsmåler

i. Det finnes mange forskjellige modeller på markedet, men igjen får du

hva du betaler for. Denne kan du bruke til å måle avstanden til målet på

en enkel måte. Det er veldig store forskjeller. Med Swarovski så har jeg

klart å måle mål ut til 18-1900 m, mens billig modellen ikke klarer å

måle ½ parten av det de lover. Det som er viktig er at målet du skal

måle er godt opplyst i forhold til alt rundt.

ii. Div. merker Leupold, Zeiss, Swarovski, Leica, Nikon mfl.

iii. Anbefalinger Swarovski, Zeiss & Leica

d. Værstasjoner

i. Når det gjelder værstasjoner, så finnes det mange forskjellig typer, som

kan måle mange forskjellige variabler. Men du du trenger er en

værstasjon som kan måle vind, temperatur & lufttrykk. Kestrel 2500 har

disse egenskapene + litt flere. Og den er enkel å bruke.

ii. Div. merker Kestrel, Silva ADC m.fl.

iii. Anbefalinger Kestrel 2500.

e. Spotte kikkert m/ stativ

i. Her er det mange forskjellige merker til salgs. Du bør velge en modell

som har variabel forstørrelse, og som er lyssterk. Kvaliteten på linsene

varierer mye, og du får den kvaliteten du betaler for. Spotte kikkerten

kan gjerne ha f.eks. 20-60x forstørrelse, og front linsen bør gjerne ha

en lysåpning på 60 mm for å slippe mest mulig lys inn. Større linser

slipper mer lys inn.

ii. Div. merker Leupold, Zeiss, Swarovski, Leica, Nikon, Opticron, Sightron

mfl.

iii. Anbefalinger Swarovski, Zeiss, Leica.

f. Vinkelmåler (ADI/ACI)

i. Hvis du skyter mye i opp/ned situasjoner, så vil dette påvirke antall klikk

du må bruke for å treffe målet. Da kan du anskaffe en slik sak, som

måler vinkelen, og plotte inn i ballistikk programmet. Da vil du få ut hvor

mange klikk du må korrigere.

Du vil merke at det er mye utstyrs hysteri rundt langholds skyting. Dette for å kunne

skyte på lengre og lengre hold. Men basisen er at har du ei rifle som samler 3 skudd

på minimum en 5 krones størrelse eller aller helst bedre. Desto bedre samlinger rifla

samler på 100 m, desto bedre er de. Så vil du ha et bedre utgangspunkt til å treffe

desto lengre hold.

Har du problemer med det, så kan det være noen enkle grep for at rifla skal prestere

bedre.

· Sjekk om løpet og stokken berører hverandre. Du skal kunne føre et papirark

mellom løp og stokk helt inn til låskassen, utenat papiret stopper opp, Hvis så,

kan du pusse ut litt treverk mellom løp og stokken til løpet er fritt flytende.

· Det vil også hjelpe og legge bedde masse mellom låskassen og trestokken,

for å forhindre vridninger. La en børsemaker gjøre dette.

· Er det lenge siden du pusset løpet for mantel og krutt avleiringer? Hvis så,

kjøp det noen skikkelige pussemidler som fjerner dette, og puss til du ikke får

ut mer av løpet dvs. drar du gjennom en hvit pusselapp, så skal den være like

hvit når den kommer ut igjen. Skitt og avleiringer ødelegger presisjon !!!

Du kan gjerne bruke Kr.50.000,- på utstyret, men kan du ikke skyte, så vil det ikke

hjelpe deg noe.

Mitt utgangspunkt for langholds skyting var en ombygd Mauser 98 med en S & B

kikkert i Kal.308. Winchester. Med denne riggen kunne jeg skyte ut til 700 m og

samle 5 skudd innenfor 30 cm i omkrets. Den kostet med i underkant av Kr.10.000,-

Jeg hadde da ikke økonomi til mer, men ønsket meg enda bedre utstyr. Da var det å

spare penger for å skifte utstyret underveis. Og nå har jeg det jeg trenger, tror jeg??

Men dessverre kommer det mye nytt og bedre utstyr på markedet, og ønsket til å

bytte utstyr til noe bedre vil alltid være der.

Tilslutt vil jeg si at når du har ei rifle du kan stole på, så er det 2 viktige ting du skal

huske på:

· Bruk mye tid til å skyte under forskjellige værforhold

· Loggfør alle data under de forskjellige værforholdene. Dette vil gi deg et bedre

utgangspunkt videre. Du vil oppleve at antall klikk vil variere på en og samme

avstand, og kunnskapen om kulens påvirkninger av været blir bedre og bedre.

Lykke til med langholds skytingen !

Mvh

Tommy Pettersen

 

Legg igjen en kommentar