Våpenklasser

Våpenklasser

I kategoriene Heavy Varmint (HV) og Light Varmint (LV) følger Norges Benkeskytterfornd den internasjonale benkeskytterorganisajon World Benchrest Shooting Federation (WBSF) tekniske regelverk som brukes i internasjonale mesterskap innen for Benkeskyting.

 

Våpenhåndtering/sikkerhet.

Ved all håndtering av våpen skal sluttstykke være tatt ut. Sluttstykket kan kun settes i våpenet ved skytelederens kommando, og skal straks tas ut igjen når skytelederen gir slik kommando. Ved brudd på denne regelen risikerer deltageren å bli vist bort fra banen.

*NB: Alle rifler som har sluttstykke som vanskelig kan fjernes (halvautomat – eller med en utforming på kolbekam der sluttstykke ikke kan tas ut uten at våpenet må demonteres) skal alltid ha åpen mekanisme (sluttstykke i bakre stilling) med isatt ”Kammerflagg” så lenge skytteren oppholder seg innen baneområdet, og våpen skal alltid peke i en sikker retning.

Dette for at standplassleder til enhver tid kan være forsikret om at våpenet har tomt kammer.

Våpen med sluttstykke i må ikke under noen omstendigheter plasseres på sandsekker / støtter før alle banemannskaper er i sikkerhet og skyteleder har gitt klar beskjed om dette.

Legg igjen en kommentar